INFORMACE

Popis:

Organické hnojivo na bázi hmyzího trusu je stabilizovaný produkt termomechanicky upravený do tvaru pelet/granulí, tvořený z 98%–100% separovaným hmyzím trusem, zbytek mohou tvořit části chitinových schránek odumřelých živocichů. Hnojivo je bez jakýchkoli dalších organických či anorganických přísad a bez jakéhokoli zápachu.
Efektivita hnojiva je přiřazována struktuře trávicího traktu hmyzu, který na rozdíl od savců a ptáků pracuje s mnohem menším množstvím organického materiálu, za to důkladnejším systémem rozkladu a příjmu živin. Trávicí trakt hmyzu je tím posledním článkem v řetězci koloběhu živin v přírodě než se dostanou zpět do půdy na začátek nového dějství. Proto je hnojivo pri použití dokonale rozloženo a nezanáší substrát.
Díky vyrovnaným hodnotám hlavních biogenních prvku (N, P, K), přítomnosti všech sekundárních biogenních prvku (Ca, S, Mg) a stopových prvku (Fe, Zn, Mn, Cu, B) pusobí hnojivo na rostlinu velmi blahodárně.

Aplikace:

  • zapravte do substrátu, 2–10 peletek (dle velikosti) na 1 litr zeminy, umístěte peletky ke stěně průhledného pěstebního kelímku, tak budete mít průbežně přehled o vstřebávání hnojiva, jakmile zmizí, aplikujte další dávku (zhruba 1/3 týdny).

  • rozpusťte ve vodě, 2–3 peletky na litr vody, vzniklým roztokem pravidelně zalévejte nebo rozpusťte ve vode 15–20 peletek na litr vody a roztokem zalévejte 1/3 týdny.

  • peletky dejte do košíčku, jakmile se rozloží, aplikujte další dávku.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost:

hodnota:

Vlhkost v %

max. 20,0

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %

min. 75,0

Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v %

3,6

Celkový fosfor jako P2O5 ve vysušeném vzorku v %

3,6

Celkový draslík jako K 2O ve vysušeném vzorku v %

3,1

Hodnota pH

4,5 – 7,0

Poiměr C : N

max. 30

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2; olovo 100; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 100; molybden 20; nikl 50; měď 150; zinek 600.

 

Magic of Nature